“Ik help organisaties
vernieuwen,
veranderen

enĀ verbeteren”

Lees meer over mij

Ik help organisaties met
het realiseren van hun doelen

Strategisch

Ik ben strategisch adviseur op het snijvlak van marketing & communicatie, business en technologie.

On demand

Schakel me on demand in voor een concrete vraag, een tijdelijke piek of voor vaste ondersteuning van je team.

Slim

Ik lever wendbare, slimme en vernieuwende marketing & communicatie in een Agile aanpak.

Doelen realiseren

Heb je een concrete vraag? Of wil je sparren over communicatie in de visie en strategie van je organisatie?

Organisatie veranderen

Wil je de organisatie-cultuur veranderen? Ga je het businessplan vernieuwen? Of heb je een groot (ICT) project?

Zichtbaarheid vergroten

Wil je de organisatie beter profileren bij je klanten? Of wil je de identiteit en corporate story vernieuwen?

Slimmer communiceren

Wil je meer rendement uit je communicatie en marketing halen? Wil je de plannen, kanalen of afdeling vernieuwen?

Portfolio

Ik werkte ook voor

Artikelen